SENSI 1-3

ÖVERKÄNSLIGHET
När hästens tillstånd är i obalans, kan den bli känslig för olika substanser i omgivningen, så som
pollen, mögel-damm och insekter.
Det finns många bidragande orsaker: Ev. överutfodring: som kan ge förgiftning och mag-tarmproblem,
som i sin tur bidrar till nedsatt immunförsvar och därefter ger upphov till övekänslighet.

PRODUKT
SENSI - MEDEL
Förpackning
Pris inkl.moms
SENSI 1
Känslighet för mögel - gräs - pollen.
800 gr
5 kg
640:-
2.223:-
SENSI 2
Känslighet för mögel - damm.
800 gr
5 kg
640:-
2.223:-
SENSI 3
Känslighet för mygg - knott - geting.
800 gr
5 kg
640:-
2.223:-
DOSERING:1tsk-1msk 2-3 ggr. per dag. En 800 gr burk räknas som en kur


AME PRODUCTS AB. Tel 033-27 71 60. Fax 033-27 71 87.
www.ameproducts.se


TILLVERKARE: NELFAB SWEDEN AB, ÖRKELLJUNGA