EGENVÅRDSERIE för häst

Egenvårdserie för häst är produkter, så kallat fodertillskott. Formula medel innehåller örter, mineraler och vitaminer som påverkar kroppens normala funktioner. Ex. balanserar hela mag-tarmkanalen
med för mycket eller för lite enzymer, magsafter och den normala bearbetningen av födan.
(Häst som uppvisar sjukdom eller skada skall hänvisas till veterinär).

PRODUKT
Fodertillskott
Förpackning
Pris inkl.moms
FORMULA 1
Främjar mag-tarmkanalens arbete.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 2
Främjar leder och musklers funktion.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 3
Balanserar brunst och humörsvängningar.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-

FORMULA 4
Främjar njurarnas funktion.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-

FORMULA 5
Främjar andningen i samband med fukt, kyla och slem,
med påverkan av luftburna ämnen.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-

FORMULA 6
När hästen är hispig med rädsla och uppför sig onaturligt.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-

FORMULA 7
Främjar immunförsvarets arbete.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-

FORMULA 8
Allmänt njur-mag-lymf stärkande.
(NML-kur)
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-

FORMULA 9
För hingstar i obalans.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 10
Balanserad brunst, aktiverar äggstockar hos ston.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 11
Normaliserar tarmfloran.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 12
Påverkar maskangrepp.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 13
Immunförsvar. Vid besvär av insekter.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 14 Främjar tunntarmens normala funktion.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 15 Främjar urinvägarnas normala funktion.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 16 Främjar vid akut och kronisk skada.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 17
Leverns normala funktion.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 18 Hovens normala funktion.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 19 Främjar cirkulationens normala tillstånd.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
FORMULA 20
Elektrolyter, energikick före tävling, återhämtning efter tävling.
800 gr
5 kg
700:-
2.456:-
DIABELAN
Bukspottkörtelns normala funktion.
800 gr
3 kg
686:-
2.261:-
JUNALIN
Njurarnas normala funktion.
800 gr

700:-


REKOMMENDATION / DOSERING:
1 tsk. – 1 msk. 2 ggr. per dag, (vid behov kan dosen ökas).

BIOPROMIN rekommenderas för ökad effekt.


AME PRODUCTS AB. Tel 033-27 71 60
www.ameproducts.se

 


TILLVERKARE: Söderströms Vitamin AB